IKLAN TENDER/SEBUTHARGA GIATMARA


IKLAN TENDER/SEBUTHARGA GIATMARA

12 Februari - 19 Februari 2016

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI KEPERLUAN ALATAN BAGI PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN KERJAYA (PLKK) KURSUS PENJAGA JENTERA (AO) DAN PENDAWAIAN ELEKTRIK (PW4) DI KOMUNITI GIATMARA LEDANG, JOHOR
No Tender
GM 400/PLKK/05/2016
Tarikh Paparan
12 Februari 2016 
– 19 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA Negeri Johor  2. GIATMARA Ibu Pejabat           3. GIATMARA ledang, Johor
LampiranMuat Turun


SEBUTHARGA SEMULA  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN INDUSTRIAL MAINTANANCE BAGI PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP) GIATMARA NEGERI PERLIS
No Tender
GM 400/PPP/05/2016
Tarikh Paparan
12 Februari 2016 – 19 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA Negeri Perlis  2. GIATMARA Ibu Pejabat           
LampiranMuat Turun

10 Februari - 16 Februari 2016


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA MAMBONG, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/09/2016
Tarikh Paparan
10 - 16 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA MAMBONG
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM DAN PENDAWAI ELEKTRIK GIATMARA BETONG, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/10/2016
Tarikh Paparan
10 - 16 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA BETONG
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA LANANG, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/11/2016
Tarikh Paparan
10 - 16 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA LANANG
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA SARIKEI, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/12/2016
Tarikh Paparan
10 - 16 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA SARIKEI
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN & PENYAMAN UDARA GIATMARA PUTATAN, SABAH
No Tender
PGM 400/122/13/2016
Tarikh Paparan
10 - 16 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SABAH
2. GIATMARA PUTATAN
Lampiran

10 Februari - 24 Februari 2016


ADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI BANGUNAN UNTUK DIJADIKAN PEJABAT PENTADBIRAN SERTA KERJA-KERJA MENYIAPKAN WIRING BAY DAN FUME EXTRACTION UNTUK KURSUS TEKNOLOGI KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM GIATMARA MIRI SARAWAK
No Sebutharga
                     PGM 400 / 122 / 14 / 2016
Tarikh Paparan
10 Februari 2016 - 24 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak16 Februari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
24 Februari 2016
Lampiran


CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DAN SUSUN ATUR BANGUNAN BARU UNTUK DIJADIKAN BENGKEL TAMBAHAN KEPADA KURSUS CURTAIN & SOFT FURNISHING (CNSF) SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN UNTUK GIATMARA LANANG, SARAWAK
No Sebutharga
                     PGM 400 / 122 / 15 / 2016
Tarikh Paparan
10 Februari 2016 - 25 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak17 Februari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
25 Februari 2016
Lampiran

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN TERMASUK KERJA-KERJA PEMASANGAN BLINDS, PAPAN TANDA, JERIJI BESI SERTA PEMASANGAN KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) BESERTA PENDAWAIAN UNTUK GIATMARA KOTA SAMARAHAN, SARAWAK
No Sebutharga
                     PGM 400 / 122 / 16 / 2016
Tarikh Paparan
10 Februari 2016 - 25 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak17 Februari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
25 Februari 2016
Lampiran

02 Februari - 10 Februari 2016


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN KURSUS TEKNOLOGI KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM UNTUK 
PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN KERJAYA (PLKK) GIATMARA KUALA LANGAT
No Tender
GM 400/PLKK/04/2016
Tarikh Paparan
2 Februari hingga 10 Februari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
15  Februari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA Ibu Pejabat
Lampiran               
                              
Muat Turun 
                                                                                                                                                                                                                                                                    


29 Januari - 16 Februari 2016SEBUT HARGA PGM 400 / 122 / 07 / 2016

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN UNTUK DIJADIKAN BANGUNAN KEKAL GIATMARA TAIPING PERAK
No Sebutharga
                     PGM 400 / 122 / 07 / 2016
Tarikh Paparan
29 Januari 2016 - 16 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak04 Februari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
16 Februari 2016
Lampiran


04 - 12 Februari 2016


SEBUTHARGA GM400/KK/01/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI PEJABAT GIATMARA NEGERI SARAWAK
No Tender
GM 400/KK/01/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
PEJABAT GIATMARA NEGERI SARAWAK
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/02/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BANDAR KUCHING
No Tender
GM 400/KK/02/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
BANDAR KUCHING
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/03/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BARAM
No Tender
GM 400/KK/03/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
BARAM
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/04/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BATANG LUPAR
No Tender
GM 400/KK/04/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
BATANG LUPAR
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/05/2016


SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BATANG SADONG
No Tender
GM 400/KK/05/2016
Tarikh Paparan
4 Feb– 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
BATANG SADONG
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/06/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BETONG
No Tender
GM 400/KK/06/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
BETONG
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/07/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BINTULU 
No Tender
GM 400/KK/07/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
BINTULU
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/08/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA HULU REJANG
No Tender
GM 400/KK/08/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
HULU REJANG 
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/09/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA IGAN
No Tender
GM 400/KK/09/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
IGAN
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/10/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KANOWIT
No Tender
GM 400/KK/10/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
16 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
KANOWIT
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/11/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KAPIT
No Tender
GM 400/KK/11/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
KAPIT
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/12/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KOTA SAMARAHAN
No Tender
GM 400/KK/12/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
KOTA SAMARAHAN
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/13/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LANANG
No Tender
GM 400/KK/13/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
LANANG
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/14/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LAWAS
No Tender
GM 400/KK/14/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
LAWAS
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/15/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LIMBANG
No Tender
GM 400/KK/15/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
LIMBANG
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/16/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LUBUK ANTU
No Tender
GM 400/KK/16/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
LUBUK ANTU
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/17/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA MAMBONG
No Tender
GM 400/KK/17/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
MAMBONG
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/18/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA MAS GADING
No Tender
GM 400/KK/18/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
MAS GADING
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/19/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA MIRI
No Tender
GM 400/KK/19/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
MIRI
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/20/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA MUKAH
No Tender
GM 400/KK/20/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
17 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
MUKAH
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/21/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PETRA JAYA
No Tender
GM 400/KK/21/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
PETRA JAYA
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/22/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SANTUBONG
No Tender
GM 400/KK/22/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SANTUBONG
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/23/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SERATOK
No Tender
GM 400/KK/23/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SERATOK
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/24/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SARIKEI
No Tender
GM 400/KK/24/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SARIKEI
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/25/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SELANGAU
No Tender
GM 400/KK/25/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SELANGAU
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/26/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SERIAN
No Tender
GM 400/KK/26/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SERIAN
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/27/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SIBU
No Tender
GM 400/KK/27/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SIBU
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/28/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SIBUTI
No Tender
GM 400/KK/28/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SIBUTI
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/29/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SRI AMAN
No Tender
GM 400/KK/29/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
SRI AMAN
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/30/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA STAMPIN
No Tender
GM 400/KK/30/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
STAMPIN
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/31/2016

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TANJUNG MANIS
No Tender
GM 400/KK/31/2016
Tarikh Paparan
4 Feb – 12 Feb 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
18 Feb 2016
Tawaran Sebutharga
TANJUNG MANIS
Lampiran


19 - 27 Januari 2016

GM 400/PPP/04/2016


SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN KURSUS FASHION AND DRESSMAKING
 BAGI PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP) GIATMARA NEGERI PAHANG
No Tender
GM 400/PPP/04/2016
Tarikh Paparan

19 Januari 
– 27 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
31 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA Negeri Pahang  2. GIATMARA Ibu Pejabat
Lampiran                   
                              
                                  Muat Turun                                                                                                                                                                                                                                                                             


18 -02 Februari 2016


SEBUT HARGA GM 400 / NCIA / 06 / 2016

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGNAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM UNTUK KEGUNAAN KURSUS NDT DI GIATMARA PADANG RENGAS, PERAK
No Sebutharga
                     GM 400 / NCIA / 06 / 2015
Tarikh Paparan
18 Januari - 02 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak21 Januari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
02 Februari 2016
Lampiran
2. SEBUT HARGA GM 400 / NCIA / 07 / 2016

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KAFETERIA KEPADA RESTORAN OPEN KITCHEN UNTUK KEPERLUAN LATIHAN SPECIALISED PROGRAMME BAGI KURSUS MASAKAN DAN PRAMUSAJI UNTUK GIATMARA KANGAR, PERLIS
No Sebutharga
GM 400 / NCIA / 07 / 2016
Tarikh Paparan
18 Januari - 02 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak21 Januari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
02 Februari 2016
Lampiran

3. SEBUT HARGA GM 400 / NCIA / 08 / 2016

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BENGKEL TEKNOLOGI MOTOSIKAL DI GIATMARA PENDANG, KEDAH
No Sebutharga
GM 400 / NCIA / 08 / 2016
Tarikh Paparan
18 Januari - 02 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak21 Januari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
02 Februari 2016
Lampiran
4. SEBUT HARGA GM 400 / NCIA / 09 / 2016

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN SEDIA ADA UNTUK KURSUS MASAKAN & PRAMUSAJI LANJUTAN DAN MENAKTARAF BEKALAN ELEKTRIK 200 AMP DI GIATMAR LARUT, PERAK
No Sebutharga
GM 400 / NCIA / 09 / 2016
Tarikh Paparan
18 Januari - 02 Februari 2016
Tarikh Lawatan Tapak20 Januari 2016
Tarikh Tutup Sebutharga
02 Februari 2016
Lampiran


14 -20 Januari 2016


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA NEGERI SABAH (BEAUFORT, BELURAN, KOTA BELUD, SILAM, KOTA KINABALU, SIPITANG)
No Tender
PGM 400/123/07/2016
Tarikh Paparan
14 Januari  – 20 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. IBU PEJABAT GIATMARA.
2. GIATMARA NEGERI SABAH
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA NEGERI SARAWAK (BINTULU, LUBOK ANTU, BATANG SADONG, SANTUBONG, SARIKEI, SARATOK, LAWAS, MIRI)
No Tender
PGM 400/123/08/2016
Tarikh Paparan
14 Januari  – 20 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. IBU PEJABAT GIATMARA.
2. GIATMARA NEGERI SARAWAK
Lampiran
13 - 19 Januari 2016


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN PEJABAT
GIATMARA BARAM, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/04/2016
Tarikh Paparan
13 Januari  – 19 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA BARAM
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL
PENDAWAI ELEKTRIK GIATMARA KOTA SAMARAHAN, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/05/2016
Tarikh Paparan
13 Januari  – 19 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
Lampiran

07 - 18 Januari 2016


SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 BAGI PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN KERJAYA (PLKK) KURSUS PEMANDUAN KENDERAAN PERDAGANGAN (PANDU) GIATMARA KUBANG PASU,KEDAH
No Tender
GM 400/PPP/01/2016
Tarikh Paparan

7 Januari 
– 18 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA Negeri Kedah 2. GIATMARA Ibu Pejabat
LampiranMuat Turun


07 - 13 Januari 2016

GM 400 / NCIA / 01 / 2016    


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL KURSUS NON DESTRUCTIVE TEST GIATMARA PADANG RENGAS, PERAK BAGI PROGRAM KERJASAMA GIATMARA DAN NCIA
No Tender
GM 400 / NCIA / 01 / 2016    
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
21 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI PULAU PINANG
Lampiran

GM 400 / NCIA / 02 / 2016   

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN PEJABAT & KULIAH GIATMARA PRIMA TASEK GELUGOR, PULAU PINANG BAGI PROGRAM KERJASAMA GIATMARA DAN NCIA
No Tender
GM 400 / NCIA / 02 / 2016    
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
21 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI PULAU PINANG
Lampiran

GM 400 / NCIA / 03 / 2016 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL KURSUS ELEKTRONIK INDUSTRI ( SKM ACCREDITATION ) BAGI GIATMARA BAYAN LEPAS, PULAU PINANG BAGI PROGRAM KERJASAMA GIATMARA DAN NCIA
No Tender
GM 400 / NCIA / 03 / 2016    
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
21 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI PULAU PINANG
Lampiran

GM 400 / NCIA / 04 / 2016

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL MASAKAN & PRAMUSAJI ( ITALIAN CUISINE) GIATMARA KANGAR, PERLIS BAGI PROGRAM KERJASAMA GIATMARA DAN NCIA
No Tender
GM 400 / NCIA / 04 / 2016    
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
21 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI PULAU PINANG
Lampiran
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL PENYEDIAAN DAN PEMBUATAN MAKANAN GIATMARA LARUT, PERAK PROGRAM KERJASAMA GIATMARA DAN NCIA
No Tender
GM 400 / NCIA / 05 / 2016    
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
21 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI PULAU PINANG
Lampiran


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM GIATMARA LIMBANG, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/01/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
2. GIATMARA Negeri Sarawak
3. GIATMARA Limbang
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA BARAM, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/02/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
2. GIATMARA Negeri Sarawak
3. GIATMARA Baram
Lampiran
  
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI MOTOSIKAL KUASA TINGGI GIATMARA KOTA SAMARAHAN, SARAWAK
No Tender
PGM 400/122/03/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
2. GIATMARA Negeri Sarawak
3. GIATMARA Kota Samarahan
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM GIATMARA TANJONG PIAI, JOHOR
No Tender
PGM 400/123/01/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran
  
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TOOL & DIE (CONVENTIONAL LATHE MACHINE & PRECISION SURFACE GRINDING MACHINE) GIATMARA PETALING JAYA, SELANGOR
No Tender
PGM 400/123/02/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL PENDAWAI ELEKTRIK GIATMARA MUKAH, SANTUBONG, SIBU, LAWAS, SERIAN & BETONG (SARAWAK)
No Tender
PGM 400/123/03/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
2. GIATMARA Negeri Sarawak
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN & PENYAMAN UDARA GIATMARA JERAI, POKOK SENA(KEDAH), KEPALA BATAS (PULAU PINANG), BATU GAJAH, LUMUT, TELUK INTAN (PERAK), GOMBAK (SELANGOR), BUKIT KATIL, MASJID TANAH(MELAKA), PENGERANG, PRIMA LEDANG, PULAI, TEBRAU (JOHOR), INDERA MAHKOTA (PAHANG), PASIR PUTEH (KELANTAN), BATU RAKIT, KEMAMAN (TERENGGANU), PUTATAN (SABAH)  & SARIKEI (SARAWAK)
No Tender
PGM 400/123/04/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran
  
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL (PROGRAMMABLE LOGISTIC CONTROLLER) UNTUK KEGUNAAN KURSUS PENDAWAI ELEKTRIK
No Tender
PGM 400/123/05/2016
Tarikh Paparan
07 Januari  – 13 Januari 2016

Tarikh Tutup Sebutharga
20 Januari 2016
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran17 Nov - 26 Nov 2015
SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 162 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BENGKEL CONFECTIONERY & BAKERY DI GIATMARA STAMPIN, SARAWAK
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 162 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 26 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak19 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
26 November 2015
Lampiran

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 163 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI BANGUNAN BENGKEL TEKNOLOGI BAIKPULIH DAN MENGECAT KENDERAAN GIATMARA SANTUBONG, SARAWAK
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 163 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 26 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak19 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
26 November 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 164 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI BANGUNAN PEJABAT GIATMARA NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 164 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 25 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak19 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
25 November 2015
Lampiran

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 165 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA MELAKSANAKAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN "MAIN SWITCH BOARD" 800 AMP DI BLOK (A), GIATMARA PETALING JAYA SELATAN, SELANGOR
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 165 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 25 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak19 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
25 November 2015
Lampiran

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 166 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BUMBUNG PEJABAT GIATMARA PERMATANG PAUH, PULAU PINANG
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 166 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 25 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak20 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
25 November 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 167 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BEKALAN ELEKTRIK 200 AMP UNTUK GIATMARA BAYAN LEPAS, PULAU PINANG
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 167 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 26 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak20 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
26 November 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 168 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF UNTUK GIATMARA KUALA KEDAH
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 168 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 26 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak22 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
26 November 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / IP / 26 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG TERMASUK DESIGN PAPAN TANDA SERTA MENYELENGGARA 2 UNIT TANDAS DI BENGKEL CONFECTIONERY & BAKERY SERTA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL MASAKAN & PRAMUSAJI DI GIATMARA KLANG, SELANGOR
No Sebutharga
PGM 400 / IP / 26 / 2015
Tarikh Paparan
17 November 2015 - 26 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak19 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
26 November 2015
Lampiran

11 Nov - 24 Nov 2015


SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 158 / 2015

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYIAPKAN PEJABAT PENTADBIRAN, BENGKEL FASHION & DRESSMAKING DAN SURAU UNTUK GIATMARA BERA, PAHANG
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 158 / 2015
Tarikh Paparan
11 November 2015 - 24 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak16 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
24 November 2015
Lampiran
09 Nov - 20 Nov 2015

SEBUT HARGA PGM 400 / IT / 03 / 2015

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT BAGI PROGRAM USAHASAMA GIATMARA DAN NORTHERN CORRIDOR IMPLEMENTATION AUTHORITY
No Sebutharga
PGM 400 / IT / 03 / 2015
Tarikh Paparan
09 November 2015 - 20 November 2015
Tarikh Lawatan TapakTiada
Tarikh Tutup Sebutharga
23 November 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / IT / 04 / 2015

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT BAGI PENAMBAHAN KURSUS DI KOMUNITI GIATMARA LEDANG, JOHOR DAN GIATMARA KEPONG, WILAYAH PERSEKUTUAN
No Sebutharga
PGM 400 / IT / 04 / 2015
Tarikh Paparan
09 November 2015 - 20 November 2015
Tarikh Lawatan TapakTiada
Tarikh Tutup Sebutharga
23 November 2015
Lampiran
26 Okt - 15 Nov 2015


SEBUT HARGA PGM 400 / IP / 23 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL PENDAWAI ELEKTRIK DI GIATMARA SIBUTI, SARAWAK
No Sebutharga
PGM 400 / IP / 23 / 2015
Tarikh Paparan
26 0ktober 2015 - 15 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak30 Oktober 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
15 November 2015
Lampiran
28 Okt - 06 Nov 2015
CADANGAN KERJA – KERJA SENGGARAAN MESIN / ALAT KELENGKAPAN BENGKEL DI GIATMARA PETALING JAYA (S)
No Tender
PGM 400/123/147/2015
Tarikh Paparan
28 Oktober – 06 November 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
09 November 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

26 Okt - 15 Nov 2015

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 146 / 2015

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PEJABAT PENTADBIRAN UNTUK GIATMARA NEGERI TERENGGANU
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 146 / 2015
Tarikh Paparan
26 Oktober 2015 - 15 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak01 November 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
15 November 2015
Lampiran
SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 137 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BUMBUNG DI GIATMARA KETENGAH, DUNGUN, TERENGGANU
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 137 / 2015
Tarikh Paparan
26 0ktober 2015 - 15 November 2015
Tarikh Lawatan Tapak29 Oktober 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
15 November 2015
Lampiran

26 Okt - 2 Nov 2015
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL MASAKAN & PRAMUSAJI GIATMARA KLANG, SELANGOR
No Tender
PGM 400/IP/22/2015
Tarikh Paparan
26 Oktober – 02 November 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
04 November 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL MASAKAN & PRAMUSAJI GIATMARA KLANG, SELANGOR
No Tender
PGM 400/123/143/2015
Tarikh Paparan
26 Oktober – 02 November 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
04 November 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

22 Okt - 28 Okt 2015
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN MOTOSIKAL 90cc DI BAWAH PROGRAM 1 AZAM 2015
No Tender
GM 400/1AZAM/ 08/2015
Tarikh Paparan

22 Oktobe
r– 28 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sarawak  2. GIATMARA Serian  3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun

20 Okt - 28 Okt 2015
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 KEDAI RUNCIT PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA TENOM, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/63/2015
Tarikh Paparan

20 Oktobe
r– 27 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA TENOM  3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 BENGKEL CUCI KENDERAAN BAGI PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA TENOM, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/64/2015
Tarikh Paparan

20 Oktobe
r–27 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA TENOM 3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 KURSUS 
​JAHITAN PAKAIAN DI BAWAH PROGRAM 1 AZAM 2015/FASA 1 GIATMARA NEGERI SARAWAK
No Tender

GM 400/1AZAM/0
​5
/2015
Tarikh Paparan

21 Oktobe
r– 
​28
 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

​​
1. GIATMARA Negeri S
​ARAWAK
 
Lampiran
Muat Turun
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 KURSUS 
​JAHITAN PAKAIAN DI BAWAH PROGRAM 1 AZAM 2015/FASA 2 GIATMARA NEGERI SARAWAK
No Tender
GM 400/1AZAM/06/2015
Tarikh Paparan

21 Oktobe
r– 
​28
 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri S
​ARAWAK
Lampiran
Muat Turun
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 KURSUS 
FABRIKASI LOGAM/SIMEN FERO  DI BAWAH PROGRAM 1 AZAM 2015/FASA3 GIATMARA NEGERI SARAWAK
No Tender
GM 400/1AZAM/05/2015
Tarikh Paparan

21 Oktobe
r– 
​28
 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri S
​ARAWAK
Lampiran
Muat Turun

20 Okt - 30 Okt 2015
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 FASHION AND DRESSMAKING PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA KUDAT, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/59/2015
Tarikh Paparan

20 Oktobe
r– 30 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Kudat 3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 CONFECTIONARY AND BAKERY BAGI PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA TUARAN, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/60/2015
Tarikh Paparan

20 Oktobe
r– 30 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Tuaran 3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 NELAYAN PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA KINABATANGAN, SABAH.
No Tender
GM 400/PPP/61/2015
Tarikh Paparan

20 Oktobe
r– 30 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Kinabatangan 3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun SE​
BUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 NELAYAN PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA BELURAN, SABAH.
No Tender
GM 400/PPP/6
​2
/2015
Tarikh Paparan

20 Oktobe
r– 30 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA 
​Beluran​
 3. Ibu Pejabat
Lampiran
Muat Turun

19 Okt - 27 Okt 2015

SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 KEDAI RUNCIT PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA KENINGAU, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/57/2015
Tarikh Paparan

19 Oktober 
– 27 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA KENINGAU 3. IBU PEJABAT
Lampiran
Muat Turun
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, DAN MENGUJI ALAT  
KELENGKAPAN  
 PERNIAGAAN BAKERY, ART AND DESIGN   PROGRAM  
PENINGKATAN    PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA SIPITANG, SABAH.
No Tender
GM 400/PPP/58/2015
Tarikh Paparan

19 Oktober 
– 27 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA SIPITANG 3. IBU PEJABAT
Lampiran
Muat Turun


SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, DAN MENGUJI ALAT  
KELENGKAPAN  
 INDUSTRIAL MAINTENACE   PROGRAM  
PENINGKATAN    PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA NEGERI PERLIS
No Tender
GM 400/PPP/56/2015
Tarikh Paparan

19 Oktober 
– 27 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Perlis 2. GIATMARA Arau 3. IBU PEJABAT
Lampiran
Muat Turun
19 Okt - 30 Okt 2015
SEBUT HARGA PGM 400 / IT / 01 / 2015

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER RIBA (NOTEBOOK DAN MACBOOK PRO) UNTUK KEGUNAAN TENAGA PENGAJAR GIATMARA SELURUH MALAYSIA FASA 2
No Sebutharga
PGM 400 / IT / 01 / 2015
Tarikh Paparan
19 Oktober 2015 - 30 Oktober 2015
Tarikh Lawatan TapakTiada
Tarikh Tutup Sebutharga
02 November 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / IT / 02 / 2015

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH ALAT KELENGKAPAN BENGKEL KURSUS GRAPHIC DESIGN AND ADVERTISING (INKJET BANNER PRINTER) DI GIATMARA KUANTAN, PAHANG
No Sebutharga
PGM 400 / IT / 02 / 2015
Tarikh Paparan
19 Oktober 2015 - 30 Oktober 2015
Tarikh Lawatan TapakTiada
Tarikh Tutup Sebutharga
02 November 2015
Lampiran

15 Okt - 21 Okt 2015
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL UNTUK KEGUNAAN PRODUKSI INOVASI KERJASAMA GIATMARA DAN ZULLDESIGN (KAMAZU)
No Tender
PGM 400/123/136/2015
Tarikh Paparan
15 Oktober – 21 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
23 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran
13 Okt - 21 Okt 2015


SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI ALAT 
MOTOSIKAL BERKUASA TINGGI
 
PROGRAM 1 AZAM

 GIATMARA SERIAN,SARAWAK
No Tender
GM 400/1AZAM/04/2015
Tarikh Paparan
13 Oktober 2015 – 20 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
21 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri Sarawak 2. Ibu Pejabat GIATMARA 3. GIATMARA Serian
Lampiran
Muat Turun
5 Okt - 16 Okt 2015


SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 PEMBUATAN KEK BAGI PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA PUTATAN, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/51/2015
Tarikh Paparan

5 Oktober 2015 
– 16 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Putatan 3. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran
​​​​​

​​
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 PERNIAGAAN MAKANAN RINGAN DAN KOMPUTER PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA PENAMPANG, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/52/2015
Tarikh Paparan

Oktober – 16 Oktober  2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Penampang 3. Ibu Pejabat GIATMARA
LampiranSEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 BENGKEL MENCUCI KENDERAAN BAGI PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA TENOM, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/53/2015
Tarikh Paparan

5 Oktober 
– 16 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Tenom 3. Ibu Pejabat GIATMARA
LampiranSEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 KEDAI RUNCIT PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA TENOM, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/54/2015
Tarikh Paparan
5 Oktober– 16 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah 2. GIATMARA Tenom 3. Ibu Pejabat GIATMARA 
LampiranSEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 
FASHION AND DRESSMAKING
 PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA NEGERI PAHANG
No Tender
GM 400/PPP/55/2015
Tarikh Paparan

5  Oktober 
– 16 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 Oktober 2015
Tawaran Sebutharga

1. Ibu Pejabat GIATMARA 2. GIATMARA Negeri Pahang​​​​

Lampiran​​
7 Okt - 15 Okt 2015


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL
SOLEKAN & TERAPI KECANTIKAN GIATMARA KUALA KEDAH, KEDAH
No Tender
PGM 400/123/127/2015
Tarikh Paparan
07 Oktober – 15 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL
TOOL & DIE (TAHAP 1, 2 & 3) GIATMARA PETALING JAYA, SELANGOR
No Tender
PGM 400/123/128/2015
Tarikh Paparan
07 Oktober – 15 Oktober 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
19 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran9 Okt - 29 Okt 2015


SEBUTHARGA GM400/KK/65/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BAGAN DATUH
No Tender
GM 400/KK/65/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
BAGAN DATUH
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/66/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BAGAN SERAI
No Tender
GM 400/KK/66/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Jun 2015
Tawaran Sebutharga
BAGAN SERAI
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/67/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BATU GAJAH
No Tender
GM 400/KK/67/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
BATU GAJAH
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/68/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BERUAS
No Tender
GM 400/KK/68/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
BERUAS
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/69/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA GOPENG
No Tender
GM 400/KK/69/2015
Tarikh Paparan
9 Okt– 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
GOPENG
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/70/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA GRIK
No Tender
GM 400/KK/70/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Jun 2015
Tawaran Sebutharga
GRIK
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/71/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA IPOH BARAT
No Tender
GM 400/KK/71/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
IPOH BARAT
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/72/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA IPOH TIMUR
No Tender
GM 400/KK/72/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
IPOH TIMUR
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/73/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KAMPAR
No Tender
GM 400/KK/73/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
KAMPAR
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/74/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KUALA KANGSAR
No Tender
GM 400/KK/74/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
KUALA KANGSAR
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/75/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LARUT
No Tender
GM 400/KK/75/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
LARUT
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/76/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LUMUT
No Tender
GM 400/KK/76/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
LUMUT
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/77/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PADANG RENGAS
No Tender
GM 400/KK/77/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
PADANG RENGAS
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/78/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PARIT
No Tender
GM 400/KK/78/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
PARIT
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/79/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PARIT BUNTAR
No Tender
GM 400/KK/79/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
PARIT BUNTAR
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/80/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PASIR SALAK
No Tender
GM 400/KK/80/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
28 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
PASIR SALAK
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/81/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SUNGAI SIPUT
No Tender
GM 400/KK/81/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
29 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
SUNGAI SIPUT
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/82/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TAIPING
No Tender
GM 400/KK/82/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
29 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
TAIPING
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/83/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TAMBUN
No Tender
GM 400/KK/83/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
29 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
TAMBUN
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/84/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TELUK INTAN
No Tender
GM 400/KK/84/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
29 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
TELUK INTAN
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/85/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TAPAH
No Tender
GM 400/KK/85/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
29 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
TAPAH
Lampiran
SEBUTHARGA GM400/KK/86/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TANJUNG MALIM
No Tender
GM 400/KK/86/2015
Tarikh Paparan
9 Okt – 21 Okt 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
29 Okt 2015
Tawaran Sebutharga
TANJUNG MALIM
Lampiran


28 Sep - 15 Okt 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MENYIAPKAN WIRING BAY UNTUK KURSUS PENDAWAI ELEKTRIK DAN PEJABAT PENTADBIRAN DI GIATMARA MUKAH, SARAWAK
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 121 / 2015
Tarikh Paparan
28 September 2015 - 15 Oktober 2015
Tarikh Lawatan Tapak01 Oktober 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
15 Oktober 2015
Lampiran15 Sep - 28 Sep 2015

SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 FASHION AND DRESSMAKING PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA SEMPORNA
No Tender
GM 400/PPP/43/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 23 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 September l 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah
Lampiran
Muat Turun
BUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 FASHION AND DRESSMAKING PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA LIMBAWANG, SABAH
No Tender
GM 400/PPP/44/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 23 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 September l 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah
Lampiran
Muat Turun​


BUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 NELAYAN PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA SEMPORNA
No Tender
GM 400/PPP/45/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 23 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 September l 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah
LampiranBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 NELAYAN PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA BELURAN
No Tender
GM 400/PPP/46/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 23 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 September l 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah
LampiranSEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 
FASHION AND DRESSMAKING
 PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 GIATMARA HULU SELANGOR
No Tender
GM 400/PPP/47/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 28 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 September l 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA


Lampiran


SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT 
KELENGKAPAN
 
fashion and dressmaking 
 PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 NEGERI sabah
No Tender
GM 400/PPP/48/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 28 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
30 September l 2015
Tawaran Sebutharga

1. GIATMARA Negeri 
 PSabah

Lampiran
SEBUTHARGA SEMULA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT
KELENGKAPAN
 
​KEDAI RUNCIT 
 PROGRAM 
PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

 DAERAH TENOM, SABAH
No Tender
GM 400/PPP
​/49/2015
Tarikh Paparan

15 
September– 28 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga

​2 Oktober 
 2015
Tawaran Sebutharga


1. GIATMARA Negeri Sabah
Lampiran17 Sep - 30 Sep 2015

SEBUT HARGA PGM 400 / IP / 18 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL FASHION & DRESSMAKING DI GIATMARA PENDANG KEDAH
No Sebutharga
PGM 400 / IP / 18 / 2015
Tarikh Paparan
17 September 2015 - 30 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak21 September 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
30 September 2015
Lampiran

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 119 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BEKALAN ELEKTRIK 150 AMP UNTUK GIATMARA BAGAN SERAI, PERAK
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 119 / 2015
Tarikh Paparan
17 September 2015 - 30 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak22 September 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
30 September 2015
Lampiran


SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 118 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA UNTUK KURSUS COMPUTER SYSTEM & NETWORKING BESERTA KERJA-KERJA PEMASANGAN ALAT PENDINGIN HAWA UNTUK GIATMARA BAGAN
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 118 / 2015
Tarikh Paparan
17 September 2015 - 30 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak23 September 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
30 September 2015
Lampiran

10 Sep - 17 Sep 2015


eBIDDING  CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
No Tender
EBID400/15/0009
Tarikh Paparan
10 September – 17 September 2015
Pautan

eBIDDING CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL (ENGINE CAMPRO) GIATMARA BALIK PULAU (PULAU PINANG), TANJUNG MALIM(PERAK), JEMPOL (NEGERI SEMBILAN), TEBRAU (JOHOR), JEMPOL (NEGERI SEMBILAN), TEBRAU (JOHOR)
No Tender
EBID400/15/0010
Tarikh Paparan
10 September  – 17 Semptember 2015
Pautan


eBIDDING CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TOOL & DIES (PRECISION POWER PRESS STAMPING MACHINE & CONVENTIONAL LATHE MACHINE) GIATMARA PETALING JAYA, SELANGOR
No Tender
EBID400/15/0011
Tarikh Paparan
10 September – 17 September 2015
Pautan

eBIDDING CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI MOTOSIKAL BERKUASA TINGGI GIATMARA KOTA SAMARAHAN, SARAWAK
No Tender
EBID400/15/0012
Tarikh Paparan
10 September – 17 September 2015
Pautan

07 Sep - 14 Sep 2015


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA ALOR GAJAH & SIMPANG AMPAT, MELAKA
No Tender
PGM 400/IP/108/2015
Tarikh Paparan
07 September – 14 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
17 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA BALIK PULAU (PULAU PINANG), KAPAR (SELANGOR) & MARANG (TERENGGANU)
No Tender
PGM 400/IP/109/2015
Tarikh Paparan
07 September – 14 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
17 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA JEMPOL, TAMPIN (NEGERI SEMBILAN) & TEBRAU (JOHOR)
No Tender
PGM 400/IP/110/2015
Tarikh Paparan
07 September – 14 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
17 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF GIATMARA TANJUNG MALIM, PERAK
No Tender
PGM 400/IP/111/2015
Tarikh Paparan
07 September – 14 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
17 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM GIATMARA MERSING, JOHOR
No Tender
PGM 400/IP/115/2015
Tarikh Paparan
07 September – 14 September 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
17 September 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran04 Sep - 21 Sep 2015

SEBUT HARGA PGM 400 / IP / 16 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MENYIAPKAN TAMBAHAN BANGUNAN UNTUK DIJADIKAN STOR SERTA KERJA-KERJA PERPAIPAN SEMULA UNTUK KESELURUHAN BANGUNAN GIATMARA JERLUN, KEDAH
No Sebutharga
PGM 400 / IP / 16 / 2015
Tarikh Paparan
04 September 2015 - 21 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak08 September 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
21 September 2015
Lampiran

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 113 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MENYIAPKAN SEBUAH RUMAH CONTOH UNTUK GIATMARA KENINGAU, SABAH
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 113 / 2015
Tarikh Paparan
04 September 2015 - 21 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak10 September 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
21 September 2015
Lampiran SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 113 / 2015


CADANGAN KERJA-KERJA MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN PEJABAT, PONDOK PENGAWAL SERTA SEBUAH BLOK TANDAS PELATIH UNTUK GIATMARA SIPITANG, SABAH
No Sebutharga
PGM 400 / IP / 17 / 2015
Tarikh Paparan
04 September 2015 - 21 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak11 September 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
21 September 2015
Lampiran
18 OGOS - 25 OGOS 2015


No Tender
EBID400/15/0005
Tarikh Paparan
18 Ogos – 25 Ogos 2015
Pautan

No Tender
EBID400/15/0006
Tarikh Paparan
18 Ogos – 25 Ogos 2015
Pautan

No Tender
EBID400/15/0007
Tarikh Paparan
18 Ogos – 25 Ogos 2015
Pautan

No Tender
EBID400/15/0008
Tarikh Paparan
18 Ogos – 25 Ogos 2015
Pautan

18 OGOS - 3 SEPTEMBER 2015

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 105 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT DAN BENGKEL BLOK (A) KEPADA GIATMARA PETALING JAYA (S) SELANGOR
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 105 / 2015
Tarikh Paparan
18 Ogos 2015 - 01 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak20 Ogos 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
01 September 2015
Lampiran

SEBUT HARGA PGM 400 / 123 / 106 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN BENGKEL & PEJABAT DI GIATMARA MERSING, JOHOR
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 106 / 2015
Tarikh Paparan
21 Ogos 2015 - 03 September 2015
Tarikh Lawatan Tapak23 Ogos 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
03 September 2015
Lampiran
09 OGOS - 27 OGOS 2015


SEBUTHARGA GM400/KK/40/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI PEJABAT GIATMARA AYER HITAM
No Tender
GM 400/KK/40/2015
Tarikh Paparan
9 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
GIATMARA AYER HITAM
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/41/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BAKRI
No Tender
GM 400/KK/41/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
BAKRI
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/42/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA BATU PAHAT
No Tender
GM 400/KK/42/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
BATU PAHAT
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/43/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA GELANG PATAH
No Tender
GM 400/KK/43/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
GELANG PATAH
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/44/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA JOHOR BAHARU
No Tender
GM 400/KK/44/2015
Tarikh Paparan
09  Ogos– 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
JOHOR BHARU
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/45/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KOTA TINGGI
No Tender
GM 400/KK/45/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
KOTA TINGGI
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/46/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA KULAI
No Tender
GM 400/KK/46/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos– 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
KULAI
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/47/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LABIS
No Tender
GM 400/KK/47/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
25 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
LABIS
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/48/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA LEDANG
No Tender
GM 400/KK/48/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
LEDANG
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/49/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA MERSING
No Tender
GM 400/KK/49/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
MERSING
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/50/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA MUAR
No Tender
GM 400/KK/50/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
MUAR
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/51/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PAGOH
No Tender
GM 400/KK/51/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
PAGOH
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/52/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PARIT SULUNG 
No Tender
GM 400/KK/52/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
PARIT SULUNG 
Lampiran

SEBUTHARGA GM400/KK/53/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PASIR GUDANG 
No Tender
GM 400/KK/53/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
PASIR GUDANG
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/54/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PENGERANG
No Tender
GM 400/KK/54/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
PENGERANG 
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/55/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PONTIAN 
No Tender
GM 400/KK/55/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
PONTIAN 
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/56/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA PULAI 
No Tender
GM 400/KK/56/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
26 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
PULAI 
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/57/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SEGAMAT  
No Tender
GM 400/KK/57/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
SEGAMAT  
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/58/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SEKIJANG  
No Tender
GM 400/KK/58/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
SEKIJANG  
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/59/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SEMBRONG  
No Tender
GM 400/KK/59/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
SEMBRONG  
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/60/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SIMPANG RENGGAM  
No Tender
GM 400/KK/60/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
SIMPANG RENGGAM 
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/61/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA SRI GADING 
No Tender
GM 400/KK/61/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
SRI GADING 
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/62/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TANJUNG PIAI  
No Tender
GM 400/KK/62/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
TANJUNG PIAI  
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/63/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TEBRAU 
No Tender
GM 400/KK/63/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
TEBRAU  
LampiranSEBUTHARGA GM400/KK/64/2015

SEBUT HARGA CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI GIATMARA TENGGARA  
No Tender
GM 400/KK/64/2015
Tarikh Paparan
09 Ogos – 19 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
27 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
TENGGARA  
Lampiran
03 OGOS - 12 OGOS 2015


MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL PENDAWAI ELEKTRIK GIATMARA BATU KAWAN, PULAU PINANG
No Tender
PGM 400/IP/08/2015
Tarikh Paparan
03 Ogos – 10 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
12 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL CONFECTIONARY & BAKERY GIATMARA KLANG, SELANGOR
No Tender
PGM 400/IP/09/2015
Tarikh Paparan
03 Ogos – 10 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
12 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
1. Ibu Pejabat GIATMARA
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN & PENYAMAN UDARA GIATMARA LIMBANG SARAWAK
No Tender
PGM 400/IP/10/2015
Tarikh Paparan
03 Ogos – 10 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
12 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA LIMBANG
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL
TEKNOLOGI MOTOSIKAL GIATMARA PENSIANGAN, SABAH
No Tender
PGM 400/IP/11/2015
Tarikh Paparan
03 Ogos – 10 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
12 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SABAH
2. GIATMARA PENSIANGAN
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI MOTOSIKAL GIATMARA SIBUTI, SARAWAK
No Tender
PGM 400/IP/12/2015
Tarikh Paparan
03 Ogos – 10 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
12 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA SIBUTI
Lampiran

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT KELENGKAPAN BENGKEL TEKNOLOGI MOTOSIKAL GIATMARA KANOWIT, SARAWAK
No Tender
PGM 400/IP/13/2015
Tarikh Paparan
03 Ogos – 10 Ogos 2015

Tarikh Tutup Sebutharga
12 Ogos 2015
Tawaran Sebutharga
1. GIATMARA NEGERI SARAWAK
2. GIATMARA KANOWIT
Lampiran
23 JUL - 06 OGOS 2015

SEBUTHARGA PGM 400 / 123 / 90 / 2015


ADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI BANGUNAN BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN
DAN FABRIKASI LOGAM (LANJUTAN) DI GIATMARA PADANG RENGAS, PERAK
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 90 / 2015
Tarikh Paparan
23 Julai 2015 - 06 Ogos 2015
Tarikh Lawatan Tapak27 Julai 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
06 Ogos 2015
Lampiran


SEBUTHARGA PGM 400 / 123 / 91 / 2015

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN TRANSIT PELATIH GIATMARA PASIR SALAK,
PERAK
No Sebutharga
PGM 400 / 123 / 91 / 2015
Tarikh Paparan
23 Julai 2015 - 06 Ogos 2015
Tarikh Lawatan Tapak28 Julai 2015
Tarikh Tutup Sebutharga
06 Ogos 2015
Lampiran


IKLAN TENDER/SEBUTHARGA PAUTAN KE SENNEGO.com
https://www.sennego.com/quotationBidList?pt=1